Zakres prac koparki

Koparki są maszynami budowlanymi, które służą do wykonywania różnego rodzaju prac ziemnych. Do typowych zadań wykonywanych przez koparki należą m.in.:

  • Wykopy pod fundamenty budynków, przyłącza, sieci i inne elementy infrastruktury
  • Prace związane z wymianą i utrzymaniem dróg, takie jak: kopanie rowów, przygotowywanie podbudowy, niwelowanie terenu
  • Prace ziemne związane z budową kanalizacji i wodociągów
  • Przygotowywanie terenu pod budowę ogrodzeń, dróg, parkingów itp.
  • Transport materiałów budowlanych i odpadów z placu budowy
  • Wydobywanie surowców naturalnych, takich jak piasek, żwir, skały itp.

Koparki mogą być wyposażone w różnego rodzaju osprzęt, taki jak: łyżki do kopania i przesuwania materiałów, młoty hydrauliczne do rozłupywania skał, łyżki do wiercenia itp. W zależności od typu koparki i jej osprzętu, mogą one być używane do wykonywania różnorodnych prac ziemnych i budowlanych.

Polecamy ofertę minikoparka z młotem wynajem od Inpro-Bud.