Zabezpieczenie miejsca wyburzenia

Proces wyburzenia to nie tylko szybkie zrównanie z ziemią konstrukcji. Wykonanie zlecenia wyburzenia składa się z szeregu ściśle ze sobą powiązanych zadań. Jednym z nich – bardzo istotnym jest zabezpieczenie terenu przez pracami wyburzeniowymi.

Wyburzanie budynków powinno być odpowiednio przygotowane. Jedną z pierwszych czynności przed rozpoczęciem ciężkich prac jest zabezpieczenie terenu na którym będziemy działać. Ochrona zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych jest tutaj kluczowa. Teren zabezpieczamy odpowiednią taśmą, ogrodzeniem oraz montujemy specjalne tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze.